Treenerikutse taotlemine

Personaaltreener on oma ala asjatundja, kellel on teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, psühholoogiast, füsioteraapiast, erinevatest treeningprintsiipidest- ja vahenditest ning liikumise ja toitumise mõjust inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele ning piisav pädevus, et koostada iga inimese individuaalseks arenguks sobivaid programme ning oskus suunata inimest looma muutusi tema elustiilis üldise tervise huvides.

Missugused on Sinu võimalused täna personaaltreeneri kutse taotlemiseks? Kuidas oled siiani tegutsenud?

1. Kui Sa oled noor või alles alustav treener ning soovid õppida personaaltreeneriks ja omada personaaltreeneri kutset, siis:

 • kui Sul puudub kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus (Sul on keskharidus), siis alusta õpinguid Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu, Jõutõsteliidu või Võimlemisliidu juures ning omanda kõigepealt EKR 3 ja EKR 4 kutsed vastavate liitude juures.

Pärast 3-aastast töökogemust on Sul võimalik taotleda personaaltreener EKR 5 kutset vastavalt sätestatud Korrale.

 • kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis on Sul võimalik taotleda personaaltreeneri EKR 5 kutset.

2. Kui Sa oled täna tegutsev treener, Sul puudub treeneri kutse või see on aegunud,

kuid Sinu töö on reaalselt juba vähemalt 5 aastat olnud personaaltreeningute juhendamine ja töö personaalklientidega, siis on Sul vastavate eelduste olemasolul võimalik taotleda personaaltreener EKR 4 kutset.

Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis on Sul võimalik taotleda ka personaaltreener EKR 5.

3. Kui Sul juba on aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness kehtiv nooremtreeneri, EKR 4 kutse, siis on Sul võimalik taotleda personaaltreener EKR 5 kutset.

 4. Kui Sul on spetsialiseerumine aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness ning täna kehtiv EKR 5-EKR 8 kutse, siis on Sul võimalik taotleda personaaltreener EKR 5 – EKR 8 lisakutset vastavalt sätestatud Korrale.

 

Personaaltreeneri kutse taotlemise eeldused

Nooremtreener, EKR 4 taotlemise eelduseks on:

 1. Vähemalt 5 aastane erialane töökogemus
 2. Vähemalt 80 h erialaste koolituste läbimine
 3. Erialaste koolituste alla kuuluvad kõik alaliitude juures tomunud tasemekoolitused, FAF Personal Trainer personaaltreeneri tasemekoolitus,  IntensivePT personaaltreeneri koolitused või muud nii Eestis kui ka välismaal toimunud koolitused
 4. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille kohta treeneril on olemas tunnistus koos õppeainete tundide arvuga
 5. Spordi üldained EKR 3, EKR 4  tasemekoolitused 80 h
 6. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 tundi läbimine

Erialakoolituste osas ei tule ühtegi eksamit. Kui erialakoolitused on piisavad, tuleb läbida vestlus.

Spordi üldainete koolitused tuleb vormistada eksamina, mille saad teha EPTL-i juures.

Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis spordi üldainete tasemekoolitusi lisaks läbida ei ole vaja ning Sul on võimalik taotleda ka kohe personaaltreener EKR 5 kutset.

 

Treener, EKR 5 taotlemise eelduseks on:

I. aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness, personaaltreener kehtiva nooremtreeneri, EKR 4 kutse omamisel

 1. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 3. Spordi üldained EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 4. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii tasemekoolituse kui ka spordi üldainete koolituse osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures.

 

II. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega treenerid

 1. Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud viimase 5 aasta jooksul
 2. Vähemalt 5–aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud 6 ja enam aastat tagasi
 3. Personaaltreener EKR 5  tasemekoolituse 70 h või muu Kutsekomisjoni poolt heakskiidetavate koolituste läbimine
 4. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille sisu vastab personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele
 5. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii taseme- kui ka muude erialakoolituste osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures, samuti tuleb sooritada eksam EKR 5 spordi üldainete osas.

 

III. Treener, EKR 5 lisakutse taotlemise eelduseks on:

 1. spetsialiseerumistel aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness saavad kehtiva EKR 5 – EKR 8 kutse omajad taotleda täiendavat spetsialiseerumist personaaltreener EKR 5 – EKR 8 tasemetel
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse läbimine või Kutsekomisjoni poolt heakskiidetud koolituste läbimine
 3. Täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest.

 

 

Personaaltreeneri kutse taotlemine

Eestis on treeneri kutseid andev organ ehk kutse andja Eesti Olümpiakomitee (EOK).

Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite kutsekomisjonid

Vastavalt EOK koostatud struktuurile, vastutab Personaaltreeneri kutse andmise eest Eesti Personaaltreenerite Liit (EPTL). 

Personaaltreenerite kutse taotluse dokumentide vastuvõtt on sellel aastal 1.11-30.11.2020.

Kutset saab taotleda tasemetel:

Nooremtreener, Tase 4

Treener, Tase 5

EPTL lähtub kutse andmisel Personaaltreeneri Kutsekomisjoni otsusest, mille liikmeskonda kuuluvad sprdialaliitudest Eesti Fitnessi- ja Kulturisimi Liidu, Jõutõsteliidu ja Võimlemisliidu esindajad ning teised valdkonnaga seotud spetsialistid.

Personaaltreenerite Kutsekomsjoni esinaine on Janika Koch-Mäe.

Küsimuste korral võta ühendust:

Monica Lauri

monica@eptl.ee

+372 5138867

 

Taotluse esitamine

 1. Esita taotlus https://www.spordiregister.ee/admin/keskkonnas.

Vajalikud dokumendid, mis tuleb üles laadida:

1. avaldus
2. koopia passist või ID kaardist
4. koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
5. koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest
6. maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta
Nooremtreener, EKR 4 – 47 eurot
Treener, EKR 5 – 56 eurot
7. CV

Kutse andmise tasu  palume tasuda Eesti Personaaltreenerite Liidu arveldusarvele:

EE627700771001298072

LHV Pank

 

 

Abistavad lingid

Treenerikutse taotlemiseks vajalik informatsioon http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1

 

Treenerikutse taotluse esitamine  Spordikoolituse ja -Teabe SA-le https://www.spordiregister.ee/admin/
Abi e-keskonnas kutse taotlemisel

 

E-keskkonnas kutse taotlemise tehniline juhend

 

Andmeid treenerite kohta saab vaadata https://www.spordiregister.ee/et/treener/treeneriteregister/
Treenerikutset reguleerivad õigusaktid ja juhendid http://www.sport.ee/et/treenerid
Kutse andmise kord treenerikutsele ja kutseomistamistasud Kutse andmise kord

Kutseomistamise tasu määrad