Treenerikutse taotlemine

Olulised kuupäevad

NB! Järgmine personaaltreenerite kutse taotluse dokumentide vastuvõtt on 06.05 2022 – 27.05 2022 läbi keskkonna minu.treenerikutse.ee

Kutseeksamid toimuvad peale kutse taotluse esitamist ja EOK personaaltreeneri kutsekomisjoni poolt läbi vaatamist 18.06 kell 9:30.


 

Kes on personaaltreener

Personaaltreener on oma ala asjatundja, kellel on teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, psühholoogiast, füsioteraapiast, erinevatest treeningprintsiipidest- ja vahenditest ning liikumise ja toitumise mõjust inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele ning piisav pädevus, et koostada iga inimese individuaalseks arenguks sobivaid programme ning oskus suunata inimest looma muutusi tema elustiilis üldise tervise huvides.

Miks on treenerikutse vajalik?

  • Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
  • Kui Sa soovid, et personaaltreeneri amet oleks tõsiseltvõetav ja samasugune oluline amet nagu arsti või arhkitekti oma, siis tasub tõsiselt võtta ka riiklikke kvalifikatsiooninõudeid
  • Treenerikutse taotlemisega austad ennast ja oma tööd
  • Treenerikutse omamine näitab Sinu pühendumist oma tööle
  • Treenerikutse omamine näitab, et Sina oled tõsiseltvõetav spordispetsialist
  • Treenerikutse süsteem on treeneri haridussüsteem
  • Sa võid olla parim treener enda silmis, kuid treenerikutse lubab sellel välja paista!

Abistavad lingid

Treenerikutse taotlemiseks vajalik informatsioon http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1
Treenerikutse taotluse esitamine  Spordikoolituse ja -Teabe SA-le https://www.spordiregister.ee/admin/
Abi e-keskonnas kutse taotlemisel E-keskkonnas kutse taotlemise tehniline juhend
Andmeid treenerite kohta saab vaadata https://www.spordiregister.ee/et/treener/treeneriteregister/
Treenerikutset reguleerivad õigusaktid ja juhendid http://www.sport.ee/et/treenerid
Kutse andmise kord treenerikutsele ja kutseomistamistasud Kutse andmise kord

Kutseomistamise tasu määrad