Kutse taotlemise eeldused

Personaaltreeneri kutse taotlemise eeldused

Nooremtreener, EKR 4 taotlemise eelduseks on (VÕIMALUSEGA KUNI 31.12.2021):

 1. Vähemalt 5 aastane erialane töökogemus
 2. Vähemalt 80 h erialaste koolituste läbimine
 3. Erialaste koolituste alla kuuluvad kõik alaliitude juures tomunud tasemekoolitused, FAF Personal Trainer personaaltreeneri tasemekoolitus,  IntensivePT personaaltreeneri koolitused või muud nii Eestis kui ka välismaal toimunud koolitused. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille kohta treeneril on olemas tunnistus koos õppeainete tundide arvuga
 4. Spordi üldained  EKR 3 ja EKR 4  tasemekoolituste 80 h läbimine
 5. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 tundi läbimine

Erialakoolituste osas ei pea kutse taotlemisel tegema teooriaeksamit. Kui erialakoolitused on piisavad, tuleb läbida praktiline eksam.

Spordi üldainete koolitused tuleb vormistada eksamina, mille saad teha EPTL-i juures pärast kutse taotlemise esitamist.

Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis spordi üldainete tasemekoolitusi lisaks läbida ei ole vaja ning Sul on võimalik taotleda ka kohe personaaltreener EKR 5 kutset pärast EKR 5 tasemekoolituse läbimist.

Treener, EKR 5 taotlemise eelduseks on:

I. aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness, personaaltreener kehtiva nooremtreeneri, EKR 4 kutse omamisel

 1. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 3. Spordi üldained EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 4. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii tasemekoolituse kui ka spordi üldainete EKR 5 koolituse osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures pärast kutse taotlemise esitamist.

II. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega treenerid

 1. Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud viimase 5 aasta jooksul
 2. Vähemalt 5–aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud 6 ja enam aastat tagasi
 3. Personaaltreener EKR 5  tasemekoolituse 70 h või muu Kutsekomisjoni poolt heakskiidetavate koolituste läbimine
 4. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille sisu vastab personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele
 5. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii taseme- kui ka muude erialakoolituste osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures, samuti tuleb sooritada eksam EKR 5 spordi üldainete osas.

 

III. Treener, EKR 5 lisakutse taotlemise eelduseks on:

 1. spetsialiseerumistel aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness saavad kehtiva EKR 5 - EKR 8 kutse omajad taotleda täiendavat spetsialiseerumist personaaltreener EKR 5 – EKR 8 tasemetel
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse läbimine või Kutsekomisjoni poolt heakskiidetud koolituste läbimine
 3. Täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest.

EKR 5 tasemekoolituse osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures.