Kutseeksamid

EOK personaaltreeneri kutseeksami sisu:

  • EOK üldainete test (20 küsimust valikvastustega)
  • Erialane test (20 küsimust valikvastustega)
  • Praktiline eksam jõusaalis (EKR3, 4 ja 5)

Kõik eksamid toimuvad kontrollitud keskkonnas kindlal kuupäeval ning kellaajal, mis avalikustatakse eksamile registreerimise hetkel. Olles saabunud eksami asukohta, sooritatakse testid arvuti vahendusel testikeskuse kaudu.

Teooriaeksamid loetakse sooritatuks, kui mõlema testi tulemus on vähemalt 80% kokku õige. Eriala- ja üldainete testi (40 küsimust) üheaegsel sooritamisel antakse hinnatavale aega 60 minutit.

Praktilisel eksamil tuleb osata analüüsida etteantud kliendijuhtumit, tuua välja olulised koostöö põhimõtted ja demonstreerida vabalt valitud harjutuse õpetamist.

Praktilise eksami hindamiskomisjoni kuuluvad Gert Koovit ja Monica Lauri.