Kutse taotlemise võimalused

Millised on võimalused kutse taotlemiseks?

Koostöös Sporditeabe ja -sihtasutuse SA ning vastavalt kutse andmise korrale, on erineva tausta ning kogemusega treeneritel võimalus kutset taotleda vastavalt nende kogemusele, teadmiste ning hariduse tasemele. Selleks, et sinu teekonda treenerikutse taotlemiseks lihtsustada oleme koostanud järgneva nimekirja olenevalt just Sinu, kui treeneri kogemuste- ja teadmistepagasist.

Personaaltreeneri kutsetase algab EKR 5 tasemest, kuid kuni 2021 aasta lõpuni on erandkorras võimalik taotleda ka EKR4 personaaltreeneri kutsetaset.

Oma edasise teekonna nägemiseks kliki pealkirjal, mis viitab just Sinule.

1. Oled noor või alles alustav treener ning soovid õppida personaaltreeneriks ja omada personaaltreeneri kutset

Kui Sul puudub kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus (Sul on keskharidus), siis alusta õpinguid Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu, Jõutõsteliidu või Võimlemisliidu juures ning omanda kõigepealt EKR 3 ja EKR 4 kutsed vastavate liitude juures.
Pärast 3-aastast töökogemust on Sul võimalik taotleda personaaltreener EKR 5 kutset. Selleks ootame Sind EPTL-i personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele, mis toimuvad igal kevadel ja sügisel.

Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis on Sul võimalik taotleda personaaltreeneri EKR 5 kutset.

2. Kui Sa oled täna tegutsev personaaltreener, Sul puudub treeneri kutse või see on aegunud

kuid Sinu töö on reaalselt juba vähemalt 5 aastat olnud personaaltreeningute juhendamine ja töö personaalklientidega, siis on Sul vastavate eelduste olemasolul võimalik taotleda kuni 2021 aasta lõpuni erandkorras personaaltreener EKR 4 kutset.

NÄIDE:

Oled juba 7 aastat aktiivselt töötanud erinevates spordiklubides personaaltreenerina ning osalenud erinevatel fitnessalastel koolitustel, täiendanud ennast ka toitumis- ja psühholoogialastel koolitustel (kokku vähemalt 80 h koolitusi, mille kohta on Sul ka tunnistused ja tõendid).
Selleks, et taotleda personaaltreener EKR 4 kutset, tuleb Sul läbida veel spordi üldained EKR 3 ja 4 ning esmaabi koolitus ning esitada kutse saamiseks taotlus ajal, millal dokumentide vastuvõtt on avatud.
Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis on Sul võimalik taotleda kohe personaaltreener EKR 5 kutset.

3. Kui Sul juba on aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness kehtiv nooremtreeneri, EKR 4 kutse

Sellisel juhul pole Sinul enam vajalik EKR 4 kutse taotlemine Eesti Personaaltreenerite Liidu juures ning saad juba täna alustada EKR 5 personaaltreeneri kutse taotlemisega. Selleks ootame Sind EPTL-i personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele, mis toimuvad igal kevadel ja sügisel.

4. Kui Sul on spetsialiseerumine aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness ning täna kehtiv EKR 5-EKR 8 kutse

Olemasoleva EKR 5-8 kutse omamisega Võimlemisliidu, Jõutõsteliidu või Eesti Kulturismi- ja fitnessliidu juures saad vastavalt kutse andmise korrale taotleda endale lisakutsena personaaltreeneri EKR 5-8 kutsetaseme. Personaaltreener EKR 5 lisakutse saamiseks ootame Sind EPTL-i personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele, mis toimuvad igal kevadel ja sügisel.  EKR 6-EKR 8 lisakutse taotlemiseks saada konkreetne päring EOK personaaltreenerite kutsekomisjoni esinaisele janika@eptl.ee.

 

Näitliku skeemi leiad siit  - Personaaltreeneri kutse taotlemise põhimõtted

 

Personaaltreeneri kutse taotlemise eeldused

Nooremtreener, EKR 4 taotlemise eelduseks on (VÕIMALUSEGA KUNI 31.12.2021):

 1. Vähemalt 5 aastane erialane töökogemus
 2. Vähemalt 80 h erialaste koolituste läbimine
 3. Erialaste koolituste alla kuuluvad kõik alaliitude juures tomunud tasemekoolitused, FAF Personal Trainer personaaltreeneri tasemekoolitus,  IntensivePT personaaltreeneri koolitused või muud nii Eestis kui ka välismaal toimunud koolitused. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille kohta treeneril on olemas tunnistus koos õppeainete tundide arvuga
 4. Spordi üldained  EKR 3 ja EKR 4  tasemekoolituste 80 h läbimine
 5. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 tundi läbimine

Erialakoolituste osas ei pea kutse taotlemisel tegema teooriaeksamit. Kui erialakoolitused on piisavad, tuleb läbida praktiline eksam.

Spordi üldainete koolitused tuleb vormistada eksamina, mille saad teha EPTL-i juures pärast kutse taotlemise esitamist.

Kui Sul on olemas kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, siis spordi üldainete tasemekoolitusi lisaks läbida ei ole vaja ning Sul on võimalik taotleda ka kohe personaaltreener EKR 5 kutset pärast EKR 5 tasemekoolituse läbimist.

Treener, EKR 5 taotlemise eelduseks on:

I. aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness, personaaltreener kehtiva nooremtreeneri, EKR 4 kutse omamisel

 1. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 3. Spordi üldained EKR 5 tasemekoolituse 70 h läbimine
 4. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii tasemekoolituse kui ka spordi üldainete EKR 5 koolituse osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures pärast kutse taotlemise esitamist.

II. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega treenerid

 1. Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud viimase 5 aasta jooksul
 2. Vähemalt 5–aastane erialane töökogemus juhul, kui kõrgharidus on omandatud 6 ja enam aastat tagasi
 3. Personaaltreener EKR 5  tasemekoolituse 70 h või muu Kutsekomisjoni poolt heakskiidetavate koolituste läbimine
 4. Kutsekomisjon saab heaks kiita koolitused, mille sisu vastab personaaltreener EKR 5 tasemekoolitusele
 5. Viimase 4 aasta jooksul läbitud esmaabi koolituse 16 h või täiendkoolituse 8 h läbimine

Nii taseme- kui ka muude erialakoolituste osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures, samuti tuleb sooritada eksam EKR 5 spordi üldainete osas.

 

III. Treener, EKR 5 lisakutse taotlemise eelduseks on:

 1. spetsialiseerumistel aeroobika ja – rühmatreeningud; jõutõstmine; kulturism ja fitness saavad kehtiva EKR 5 - EKR 8 kutse omajad taotleda täiendavat spetsialiseerumist personaaltreener EKR 5 – EKR 8 tasemetel
 2. Personaaltreener EKR 5 tasemekoolituse läbimine või Kutsekomisjoni poolt heakskiidetud koolituste läbimine
 3. Täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest.

EKR 5 tasemekoolituse osas tuleb sooritada valikvastustega eksam EPTL-i juures.