Taotluse esitamine

NB! Järgmine personaaltreenerite kutse tasemekoolitus ja taotluse dokumentide vastuvõtt on 6.05.2022 - 27.05.2022. 

Kutseeksamid toimuvad peale kutse taotluse esitamist ja EOK personaaltreenerite kutsekomisjoni poolt läbi vaadatud dokumentide hekaskiitmist 18.06.2022 kell 9:30.


Kutse taotlemine toimub Spordiregistri keskkonnas (https://www.spordiregister.ee/admin/), kus tuleb üles laadida kutse taotleja isikut, haridust ning kogemust tõestavad dokumendid. Lisaks tuleb tasuda kutse andmise tasu, mis tuleb kanda Eesti Personaaltreenerite Liidu arveldusarvele.

Peale avalduse esitamist vaadatakse Teie esitatud dokumendid läbi ning kutsekomisjoni heakskiidul kutsutakse avalduse esitaja kutseeksamit sooritama. Juhul, kui kutsekomisjoni vastus on negatiivne, suheldakse kutse taotlejaga individuaalselt edasiste sammude ning etappide osas.

EPTL lähtub kutse andmisel EOK personaaltreenerite kutsekomisjoni otsusest, mille liikmeskonda kuuluvad sprdialaliitudest Eesti Fitnessi- ja Kulturisimi Liidu, Jõutõsteliidu ja Võimlemisliidu esindajad ning teised valdkonnaga seotud spetsialistid.

Kutse andmiseks vaja minevad dokumendid

  1. Avaldus
  2. Koopia passist või ID kaardist
  3. Koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
  4. Koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest
  5. CV
  6. Maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta

vt. ka E-keskkonnas kutse taotlemise tehniline juhend:

Kutse andmise tasu

Kutse avalduse esitamise puhul tuleb avaldusse lisada ka maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta.

2021 aastal on kutse andmise tasud järgmised:

  • Nooremtreener, EKR 4 - 47 eurot
  • Treener, EKR 5 - 56 eurot
  • Treener, EKR 6 - 72 eurot

Kutse andmise tasu  palume kanda Eesti Personaaltreenerite Liidu arveldusarvele:

EE627700771001298072, LHV Pank

 

Pärast taotluste esitamist vaatab Kutsekomisjon dokumendid läbi ja nende heakskiitmisel kutsutakse Sind 3 nädalat pärast taotluste esitamisaja lõppu kutseeksamitele


Kontaktisik

Küsimuste korral palume ühendust võtta Personaaltreenerite Kutsekomsjoni esinaisega -

Janika Koch-Mäe,

janika@eptl.ee, +372 5223046.


 

Abistavad lingid

Treenerikutse taotlemiseks vajalik informatsioon http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1
Treenerikutse taotluse esitamine  Spordikoolituse ja -Teabe SA-le https://www.spordiregister.ee/admin/
Abi e-keskonnas kutse taotlemisel E-keskkonnas kutse taotlemise tehniline juhend
Andmeid treenerite kohta saab vaadata https://www.spordiregister.ee/et/treener/treeneriteregister/
Treenerikutset reguleerivad õigusaktid ja juhendid http://www.sport.ee/et/treenerid
Kutse andmise kord treenerikutsele ja kutseomistamistasud Kutse andmise kord

Kutseomistamise tasu määrad