Kutseeksamid

EOK personaaltreeneri kutseeksami sisu:

  • EOK üldainete test (20 küsimust valikvastustega)
  • Erialane test (20 küsimust valikvastustega)
  • Praktiline eksam jõusaalis (EKR3, 4 ja 5)

Nii üldainete kui ka eriala testid sooritatakse testikeskuses eksamite sooritamiseks loodud interneti keskkonnas), iga osaleja jaoks avatakse selleks eksami päeval võimalus https://testikeskus.eok.ee/eksam.php

Teooriaeksamid loetakse sooritatuks, kui mõlema testi tulemus on vähemalt 80% kokku õige. Eriala- ja üldainete testi (40 küsimust) üheaegsel sooritamisel antakse hinnatavale aega 60 minutit.

Praktilisel eksamil tuleb osata analüüsida etteantud kliendijuhtumit, tuua välja olulised koostöö põhimõtted ja demonstreerida vabalt valitud harjutuse õpetamist.

Praktilise eksami hindamiskomisjoni kuuluvad Gert Koovit ja Monica Lauri.